Over NVHP

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, is een beroepsorganisatie die de belangen behartigt van die financieel adviseurs die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel Erkend Hypothecair Planner.

De NVHP richt zich in hoofdzaak op activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van adviezen zoals die door Erkend Hypothecair Planners gegeven worden. Dit doet de NVHP onder meer door het verzorgen van kennis en vaardigheidssessies ten behoeve van haar leden maar ook door het ontwikkelen van informatieve brochures die Erkend Hypothecair Planners kunnen geven aan consumenten voor wie deze informatie relevant is.

De NVHP bewaakt daarnaast het integer handelen van haar leden. Leden van de NVHP zijn onderworpen aan de NVHP Gedragscode. Het is niet mogelijk Erkend Hypothecair Planner te zijn zonder deze Gedragscode te onderschrijven.

De NVHP telt circa 1.200 leden. De Vereniging heeft een Bestuur dat wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de NVHP. De NVHP beschikt over een professioneel secretariaat dat is gevestigd in Hoevelaken.

Bestuur

Het bestuur van de NVHP wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering. Gestreefd wordt om het bestuur een evenredige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van het leden van de NVHP.

Bestuur

Gedragscode

De Gedragscode is bedoeld als bovenwettelijke bescherming voor consumenten die een beroep doen op de diensten van de leden van de NVHP

Gedragscode

Huishoudelijk reglement

De NVHP kent een Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVHP.

Huishoudelijk reglement

NVHP in de Pers

Regelmatig heeft de NVHP publieke uitingen in de vorm van een persbericht. Bekijk hier de persberichten.

NVHP in de Pers

Statuten

Bekijk hier de statuten van de NVHP zoals deze zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Statuten

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets melden, ga dan naar de contactpagina en vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact