Duurzaamheid

De advisering omtrent Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de de advisering van de Hypothecair Planner.

Onderstaand tref je hiervoor informatie, weblinks en tools aan die door onze leden zijn doorgegeven als nuttig, in hun praktijk, bij de advisering van hun klanten.

Direct naar Standaard Documenten Direct naar vergelijking adviessoftware Direct naar webinars

Aanbieders

Zijn er bij jou nuttige websites bekend die nog op deze pagina ontbreken? geef die dan aan ons door via onderstaande link.

Doorgeven ontbrekende links

Disclaimer NVHP pagina duurzaamheid

Bovenstaande links zijn door leden van de NVHP aangemerkt als sites die men in het kader van informeren en adviseren op het gebied van de financiering van het verduurzamen van woningen gebruikt. Deze pagina is een service van de NVHP aan de leden. De NVHP heeft de inhoud van de sites waarvan links zijn opgenomen niet gecontroleerd op juistheid. De NVHP is daarmee niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de aan- of afwezigheid van informatie op deze sites.

STANDAARD DOCUMENTEN

Bij de advisering van je klanten kan het zoeken naar woorden zijn. Speciaal voor leden hebben wij enkele standaardteksten gemaakt die jullie aan kunnen passen op de situatie bij de klant. Je vindt deze terug op het besloten deel van de website in het downloadcentrum onder de categorie Duurzaamheid of Consumententeksten

VERGELIJKING ADVIESSOFTWARE OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Biedt het pakket (specifieke) faciliteiten ten behoeve van advies financiering van verduurzaming woning via: 

Pakket

Financiering uit eigen vermogen

Financiering via bestaande hypotheek

Financiering door nieuwe hypotheek

Financiering via consumptief krediet

Financiering via SVN/Warmtefonds

Adviesbox

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Fastlane

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Figlo

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

Nee

Nee

Docdigi

Ja standaard

Ja standaard

Ja standaard

nee

Ja standaard

Algemene beschrijving: 

Pakket

 

Adviesbox

In Adviesbox komt het adviesonderwerp Verduurzaming standaard voor in een Hypotheekadvies. In zowel klantprofiel, financieringsbehoefte, productoplossing, toetsing, maandlasten en motivering helpen we de adviseur om invulling te geven aan dit onderwerp.   Enkele voorbeelden zijn: - Verduurzaming heeft een eigen klantprofiel vragenlijst  - Maximale hypotheek houdt rekening met energielabel, Energiebespaarbudget en Energiebesparende voorzieningen. - Rentekorting o.b.v. energielabel. - Aparte duurzaamheidsleningdelen  Daarnaast bieden we koppelingen met partijen die de consument kunnen helpen met verduurzamen.

 

Fastlane

In Fastlane komt het adviesonderwerp Verduurzaming standaard voor in een hypotheekadvies. In zowel klantprofiel, financieringsbehoefte, productoplossing, toetsing, maandlasten en motivering helpen we de adviseur om invulling te geven aan dit onderwerp. Enkele voorbeelden zijn: - Verduurzaming heeft een eigen klantprofiel vragenlijst - Maximale hypotheek houdt rekening met energielabel, Energiebespaarbudget en Energiebesparende voorzieningen. - Rentekorting o.b.v. energielabel. - Aparte duurzaamheidsleningdelen Daarnaast bieden we koppelingen met partijen die de consument kunnen helpen met verduurzamen.

 

Figlo

Binnen Figlo Hypotheken en Figlo Planning wordt de zogenaamde EnergieBespaar Tool aangeboden. Hiermee kan een adviseur snel en eenvoudig inzicht geven in de kosten én besparingen van de verschillende energiebesparingsmaatregelen.

 

Docdigi

Het pakket is voor hypotheekadvies en daardoor komt het financieren van verduurzaming of andere bestedingsdoelen, middels consumptief krediet niet terug.

Welke ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning bij advies verduurzaming worden binnen het pakket de komende maanden verwacht? 

Pakket

 

Adviesbox

We zien dat geldverstrekkers een steeds breder productaanbod t.a.v. verduurzaming ontwikkelen. We volgen de ontwikkelingen in het productaanbod van geldverstrekkers op de voet en zorgen dat deze ontwikkelingen op een juiste manier beschikbaar gesteld worden aan de adviseurs van Adviesbox.

 

Fastlane

We zien dat geldverstrekkers een steeds breder productaanbod t.a.v. verduurzaming ontwikkelen. We volgen de ontwikkelingen in het productaanbod van geldverstrekkers op de voet en zorgen dat deze ontwikkelingen op een juiste manier beschikbaar gesteld worden aan de adviseurs van Fastlane.

 

Figlo          

Gezien de voorgestelde aanpassingen in de TRHK zal het energielabel een nog grote rol gaan spelen binnen het hypotheekadviesproces. Met onze relaties worden diverse concepten ontwikkeld en projecten gestart om verduurzaming nog meer in het proces op te nemen.  1 oktober wordt de nieuwe module, genaamd Figlo Alerts aangeboden. In een eerder stadium zijn hierbinnen al diverse businessrules bedacht die betrekking hebben op verduurzaming, het energielabel en besparing op de energienota.

 

Docdigi

Nog meer informatie over de mogelijkheden en financiering van verduurzaming, die standaard in het rapport komen.

 

Waar kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over de inhoud van dit pakket v.w.b. het onderdeel verduurzaming?

Adviesbox

In Adviesbox heeft verduurzaming een prominente plek in het hypotheekadvies. De adviseur komt tijdens het advies Verduurzaming vanzelf tegen. Adviesbox houdt vervolgens in de resultaten rekening met de gekozen invulling en maatregelen van verduurzaming.

 

Fastlane

In Fastlane heeft verduurzaming een prominente plek in het hypotheekadvies. De adviseur komt tijdens het advies Verduurzaming vanzelf tegen. Fastlane houdt vervolgens in de resultaten rekening met de gekozen invulling en maatregelen van verduurzaming.

 

Figlo          

Op onze website www.figlo.com of door contact op te nemen met onze support afdeling of business development.

 

Docdigi

Zij kunnen een demo van het pakket krijgen.

 

Eventuele nadere toelichting

Adviesbox

Vanuit Adviesbox vinden we verduurzaming een belangrijk onderwerp voor de hypotheek en de woonlasten van de klant. Waar mogelijk ondersteunen we de adviseur in het meenemen van verduurzaming in zijn advies.

 

Fastlane

Vanuit Fastlane vinden we verduurzaming een belangrijk onderwerp voor de hypotheek en de woonlasten van de klant. Waar mogelijk ondersteunen we de adviseur in het meenemen van verduurzaming in zijn advies.