Nieuwsbrieven

 

Leadvergoedingen die over de grens gaan

12-12-2023

Het aantal hypotheektransacties is in vergelijking met vorig jaar sterk gedaald.

Bij hypotheekadviseurs die het “stil” hebben kan dit leiden tot bijzonder gedrag. Eén van onze leden legde de volgende casus voor.

Lees verder

Algemene ledenvergadering 2023

12-12-2023

Op 26 april jl hield de NVHP haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De masterclasses waren leerzaam, de sfeer tijdens de ALV en de borrel uitstekend en veel leden hebben de kans gegrepen een profielfoto van zichzelf als 'Hartelijk Adviseur' te laten maken.

Lees verder

Pas op met leads onderbemiddeling

12-12-2023

We signaleren een verhoogt risico op fraude op het gebied van hypothecair krediet en vraagt de leden extra alert te zijn op samenwerking met derden in het algemeen en in het bijzonder het verkrijgen van leads.

De gestegen hypotheekrente maakt het voor een groeiend aantal consumenten problematisch om een hypothecair krediet af te sluiten. Tegelijkertijd heeft de sterke daling van de hypotheekmarkt relevante gevolgen voor de omzet van veel financieel advieskantoren. Deze combinatie leidt tot een verhoogd risico op fraude en vraagt daarom mogelijk extra aandacht aanvullend op uw reguliere proces.

Lees verder

Extra Alertheid voorwaarden meeneemregelingen geboden

12-12-2023

Leden van de NVHP signaleren op dit moment regelmatig dat er rondom de “meeneemhypotheek” discussies en misverstanden bestaan.

Tussen de voorwaarden die aanbieders hanteren, met betrekking tot het recht om de rente mee te verhuizen, bestaan aanzienlijke verschillen.

Lees verder

Bericht aan leden NVHP inzake WTRHK

12-12-2023

Verdiepende vragen over aanpassing Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet?

Soms lijken nieuwe regelingen overzichtelijk en begrijpelijk. Maar telkens weer blijken de meer deskundige adviseurs en Hypothecair Planners “dingen” te ontdekken waar de makers van de regeling geen rekening mee hebben gehouden of die toch minder duidelijk zijn dan bij eerste lezing leek.

Lees verder

Nieuwe leennormen 2024: wat wordt de impact

12-12-2023

De NVHP verzocht Tom Peters, directeur Impact Kenniscentrum om een aantal berekeningen te maken hoe de nieuwe leennormen in de praktijk uitwerken in een aantal fictieve situaties.

Wij denken dat de bijdrage van Tom voor elke Hypothecair Planner belangrijk is om te bestuderen.

Lees verder

Kifid worstelt in uitspraak met huwelijksgemeenschap en aansprakelijkheid

12-12-2023

Docent Jasper Horsthuis wijst de leden van de NVHP op een uitspraak van Kifid waaruit blijkt dat ook Kifid worstelt met het beoordelen van de ingewikkelde regelgeving rond hoofdelijke aansprakelijkheid.

De NVHP maakt met regelmaat gebruik van de expertise van "de Scheidingsdeskundige" als het gaat om zaken die te maken hebben met het eindigen van een relatie in combinatie met eigen woningbezit en/of hypotheken.

Lees verder

Noodzaak van advies op basis van netto of consumptief besteedbaar inkomen’ kopie

26-10-2022

De hoge inflatie en de sterk gestegen energielasten leiden bij steeds grotere groepen consumenten tot dreigende betalingsproblemen.

Het bestuur van de NVHP is van oordeel dat deze situatie vraagt om extra inzet van Erkend Hypothecair Planners om klanten die in betalingsproblemen verkeren of dreigen te komen te helpen. Daarnaast is het bij advisering in het kader van nieuwe transacties belangrijk oog te hebben voor de huidige omstandigheden en niet alleen de “haalbaarheid” van gewenste financiering te onderzoeken maar ook de “betaalbaarheid”. 

Lees verder

Extra vernieuwde Masterclass ​Werken met Netto Besteedbaar Inkomen, consumptief besteedbaar inkomen

07-10-2022

Extra (aangepaste) dagen die ook meetellen voor PE 2023

De hoge inflatie en de sterk gestegen energielasten leiden bij steeds grotere groepen consumenten tot dreigende betalingsproblemen. Het bestuur van de NVHP is van oordeel dat deze situatie vraagt om extra inzet van Erkend Hypothecair Planners om klanten die in betalingsproblemen verkeren of dreigen te komen te helpen. Maar ook om bij de advisering in het kader van nieuwe transacties oog te hebben voor de huidige omstandigheden en niet alleen de “haalbaarheid” van gewenste financiering te onderzoeken maar ook de “betaalbaarheid”.

Lees verder

Verduurzaming in barre tijden

05-10-2022

Op 4 oktober jl. vond het webinar Verduurzaming in barre tijden plaats, waarin Frank Paalman aandacht vroeg voor de huidige energiecrisis en hoe een Hypothecair Planner de klanten bij kan staan in hun wens te verduurzamen en zo de crisis het hoofd te bieden.
Hij ging daarbij in op volgende zaken

  • Wat betekent de energiecrisis voor onze klanten?
  • Rol van de Hypothecair Planner. Wat kun jij doen?
  • Overzicht en volgorde verduurzamingsmaatregelen
  • Financieren van verduurzaming: dienstverlening op maat
  • Financieringsregels LTI en LTV
  • Alternatieve financieringsvormen en subsidies
  • Voorbeeldberekening: wat levert verduurzamen op?
Lees verder

Terugkijken webinar Verhuisregelingen

29-09-2022

Je klant wil verhuizen en graag de oude hypotheek met een lage rente meenemen, maar niet iedere geldverstrekker staat dat toe. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de fiscaliteit omtrent verhuizen.

Als gevolg van de stijgende rente voor hypothecair krediet zal dit onderwerp naar verwachting alleen maar in belang toenemen. Dit bleek ook uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van de NVHP onder leden. Op 29 september aanstaande heeft Rob Timmermans hierover een gratis webinar voor leden van de NVHP en hun collega's. Bekijk het webinar.

Bekijk hier de webinar

Nieuwe BrochureStap voor stap uitleg over een Hypotheek

28-09-2022

Bij het kopen van een woning en het financieren daarvan komt er heel veel kijken. Er moeten beslissingen worden genomen over grote bedragen. Beslissingen die vaak meer dan 30 jaar een belangrijke invloed hebben op het financiële huishouden van jouw klant.

Naast de spanning of de financiering lukt, komen er allerlei nieuwe begrippen op tafel waar zij soms nog nooit eerder van hebben gehoord. Begrippen zoals “hoofdelijke aansprakelijkheid”, “loan to value” en “rentevaste periode”.

Lees verder

Bericht aan Stakeholders Sectorbreed inspannen energiekosten te beperken

12-09-2022

Het bestuur van de NVHP heeft grote zorgen over de mogelijkheid dat op korte termijn veel consumentenals gevolg van de stijgende energielasten in (dreigende) betalingsproblemen komen. Vandaag heeft de NVHP onderstaand persbericht verzonden waarin wij de sector oproepen om bij dezeproblematiek waar mogelijk samen te werken.

Lees verder

Persbericht sectorbreed inspannen energiekosten te beperken kopie

12-09-2022

Het bestuur van de NVHP heeft grote zorgen over de mogelijkheid dat op korte termijn veel consumentenals gevolg van de stijgende energielasten in (dreigende) betalingsproblemen komen. Vandaag heeft de NVHP onderstaand persbericht verzonden waarin wij de sector oproepen om bij dezeproblematiek waar mogelijk samen te werken.

Lees verder

Vermogensverdeling en pensioen

09-09-2022

Minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteiten Belastingdienst) hebben het interdepartementalebeleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling aan de TweedeKamer aangeboden. Het rapport met uitgebreide bijlagen 2022onder voorzitterschap van Laura van Geest 

Lees verder

Uitspraken Geschillencommissie Kifid juli en augustus 2022

08-09-2022

De uitspraken van de geschillencommissie FinanciëleDienstverlening blijven stof tot nadenken geven. Somsover consumenten die evident onredelijke eisen stellen.Soms over financieel dienstverleners die een klachtzover laten komen dat de Geschillencommissie hier eenoordeel over moet geven. 

Lees verder

AFM en NVHP: Maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen

07-09-2022

In de media zijn berichten verschenen die de indruk zouden kunnen wekken dat de AFM maatwerk verbiedt. Deze indruk is onjuist. Zowel de AFM en NVHP zijn van oordeel dat maatwerk integraal onderdeel is van de leennormen en onmisbaar is om in alle individuele situaties tot een verantwoorde kredietverlening te komen.

Lees verder

NVHP Mail Alert

01-09-2022

De NVHP signaleert voor haar leden actueel nieuws dat relevant kan zijn voor u als Erkend Hypothecair Planner. Als onderdeel van het lidmaatschap sturen wij u deze berichten zonder aanvullende kosten toe. Heeft u een belangrijk bericht gezien dat niet in het overzicht is opgenomen, dan verzoeken wij u dit te melden aan het secretariaat, inclusief de link naar dit bericht.

Hieronder vindt u het nieuwsoverzicht voortaan gesplitst in twee delen Algemeen en Duurzaamheid.

Lees verder

Volg nu de opleiding Register FinancieelEchtscheidingsadviseur (RFEA) met korting

24-08-2022

Op 22 september start op het secretariaat van de NVHP in Hoevelaken weer de opleiding RegisterFinancieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Ook niet leden van de NVHP mogen deze opleiding volgen.Leden van de NVHP ontvangen een korting van € 250,- op de cursus.

Lees verder

Heb jij een collega die Erkend Hypothecair Planner kán en wil worden

09-08-2022

Jij hebt zelf ervaren hoe waardevol, voor de uitoefening van jouw vak, de opleiding voor Erkend Hypothecair Planner is geweest. Heb jij een collega waarvan je denkt dat deze de capaciteiten heeft om deze opleiding te volgen? Wijs hem of haar dan op de leergangen die binnenkort van start gaan.

Lees verder

Driedaagse opleiding Estate Planning in Hoevelaken

04-08-2022

Als Hypothecair Planner komt u in aanraking met het in kaart brengen van de situatie van de nabestaanden van de klant ná diens overlijden als het gaat om de betaalbaarheid van de woonlasten. En ook hoe familie elkaar kan helpen bij het aankopen van een woning.

Lees verder

Eerste bijeenkomst van de junior kamer plaats

03-08-2022

Op 30 mei vond de eerste bijeenkomst van de junior kamer plaats. In deze bijeenkomst hebben 3 leden aangegeven de kar van de Junior kamer te willen gaan trekken. Hiernaast stellen wij twee van deze leden en het bestuurslid verantwoordelijk voor de Junior Kamer aan jullie voor

Lees verder

Aandachtspunten schenkbelasting en waardering woning bij scheiding

02-08-2022

Als Hypothecair Planner word je regelmatig geconfronteerd met de verdeling van de woning bij scheiding. Het is daarom belangrijk dat je de spelregels op jouw netvlies hebt. Hierdoor kunnen onvoorziene fiscale claims worden voorkomen. In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

Lees verder

Films verbouwen/verduurzamen en Estate Planning

18-07-2022

Onze Marketing Commissie is altijd actief aan het zoeken hoe zij onze leden actief kan ondersteunenin het informeren van hun klanten Om die reden hebben commissieleden Nihal Vogels en Léoni Kok twee filmpjes opgenomen over onderwerpen waarbij de gemiddelde consument wellicht niet direct denkt

Lees verder

Uitspraken Geschillencommissie Kifid maart en april 2022

05-05-2022

Elke twee maanden biedt de NVHP haar leden een samenvatting aan van de uitspraken die de Geschillencommissie KiFiD in die periode heeft gedaan ophet gebied van hypothecair krediet. 

Lees verder

NVHP TV - De maximale eigenwoningschuld

22-03-2022

In deze uitzending van NVHP-TV geeft Rob Timmermans uitleg over een aantal regelingen die relevant zijn voor het bepalen van de maximale eigenwoningschuld. Hierbij wordt aan de hand van voorbeelden toelichting gegeven op de inkortingsregeling en  de gevolgen van het gebruik van de KEW-uitkeringsvrijstelling op de hoogte van de bestaande eigenwoningschuld (overgangsrecht).

Bekijk de uitzending

Terugkijken: Webinar Renteontwikkelingen 2022

16-03-2022

Voor iedereen die niet in de gelegenheid was live deel te nemen, het webinar niet in zijn geheel heeft kunnen volgen en de deelnemers die het graag nog even terugkijken, tref je hierbij een link aan naar de opname van dit webinar.

Lees verder

Pilot: Uitbreiding dienstverlening NVHP Vertrouwenspersoon

16-03-2022

De NVHP beschikt sinds enige jaren over een Vertrouwenspersoon. Deze functie wordt sinds 1 juni 2021 uitgeoefend door de heer Wim Span die geheel los opereert van de NVHP en alle informatie omtrent meldingen vertrouwelijk behandelt.

Lees verder

Uitspraken Geschillencommissie Kifid januari en februari 2022

01-03-2022

De NVHP biedt haar leden hierbij een samenvatting aan van een aantal uitspraken die de geschillencommissie Kifid in de maanden januari en februari heeft gepubliceerd. 

Lees verder