Over NVHP

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, is een beroepsorganisatie die de belangen behartigt van die financieel adviseurs die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel Erkend Hypothecair Planner.

De NVHP richt zich in hoofdzaak op activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van adviezen zoals die door Erkend Hypothecair Planners gegeven worden. Dit doet de NVHP onder meer door het verzorgen van kennis en vaardigheidssessies ten behoeve van haar leden maar ook door het ontwikkelen van informatieve brochures die Erkend Hypothecair Planners kunnen geven aan consumenten voor wie deze informatie relevant is.

De NVHP bewaakt daarnaast het integer handelen van haar leden. Leden van de NVHP zijn onderworpen aan de NVHP Gedragscode. Het is niet mogelijk Erkend Hypothecair Planner te zijn zonder deze Gedragscode te onderschrijven.

De NVHP telt circa 1.200 leden. De Vereniging heeft een Bestuur dat wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de NVHP. De NVHP beschikt over een professioneel secretariaat dat is gevestigd in Hoevelaken.

Agenda

Hieronder treft u de agenda aan van de activiteiten die binnen de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners plaatsvinden. Het gaat hierbij om de bijeenkomsten voor leden, commissies en bestuur.

Agenda

Bestuur

Het bestuur van de NVHP wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering. Gestreefd wordt om het bestuur een evenredige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van het leden van de NVHP.

Bestuur

Comissies

Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. 

Commisies

Vertrouwens persoon

Leden van de NVHP kunnen betrokken raken bij incidenten die de reputatie van Erkend Hypothecair Planners kunnen aantasten.

Vertrouwenspersoon

Statuten

De Statuten van de NVHP zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners gehouden op 16 april 2014 en notarieel vastgelegd op 7 mei 2014.

Statuten

Gedragscode

Op 16 april 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NVHP, de NVHP Gedragscode aanvaard. De Gedragscode is bedoeld als bovenwettelijke bescherming voor consumenten die een beroep doen op de diensten van de leden van de NVHP Leden van de NVHP dienen zich in hun handelen en nalaten te houden naar de letter en de geest van deze Gedragscode. 

Gedragscode

Huishoudelijk reglement

De NVHP kent een Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVHP gehouden op 16 april 2014. Het bepaalt onder meer de procedure van toelating van leden, de financiële bijdrage door de leden en de voorwaarden verbonden aan eventueel ontvangen sponsoring.

Huishoudelijk reglement

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets melden, vul het onder staande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact