Lidmaatschapseisen

Inleiding

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Erkend Hypothecair Planners, NVHP,  is een persoonlijk lidmaatschap. Slechts natuurlijke personen die voldoen aan de door de NVHP gestelde eisen mogen zich uiten als Erkend Hypothecair Planner.

Lidmaatschapseisen

Natuurlijke personen die lid willen worden van de NVHP dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tenminste één jaar werkervaring op het gebied van financiële dienstverlening.
  • In het bezit van het diploma Hypothecair Planner. Het examen  om in aanmerking te komen voor dit diploma wordt afgenomen door CITO BV, onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners.

OF

  • In het bezit zijn van het diploma Financieel Planner (FFP) en als gecertificeerd Financieel Planner werkzaam zijn, aangevuld met een eenmalige opeiding van drie dagdelen genaamd de Entreetoets. Klik hier voor nadere informatie, voorwaarden en inschrijving.
  • Leden onderwerpen zich aan de Gedragscode NVHP.
  • Leden zijn voor certificering verplicht jaarlijks te voldoen aan de door het Nederlandse Vereniging van  Hypothecair Planners te bepalen programma van permanente educatie.