Hoe kan ik lid worden?

Contributie

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de NVHP wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Voor 2024 bedraagt de contributie €324, Bij aanmelding na 1 juli van enig kalenderjaar wordt de contributie naar rato in rekening gebracht.

De éénmalige bijdrage voor het indienen van het verzoek om lid te worden van de NVHP bedraagt voor 2024 €100.

Geslacht

Privé gegevens

Zakelijke gegevens

Graag mijn factuur versturen naar mijn
Graag mijn email versturen naar mijn
Bent u in het bezit van de geldige WFT-diploma's: basis, consumptief krediet, hypothecair krediet en vermogen?