Leden commissies

Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. Op dit moment heeft de NVHP de volgende commissies waarin leden zitting hebben.

Daarnaast zijn er nog commissies werkzaam binnen de NVHP waarin externe deskundigen zitting hebben:

  Leden commissie Marketing

  Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. Marketing is één van de terreinen waarvoor het bestuur een permanente commissie heeft ingesteld.

  Nihal Vogels-Mansur

  Voorzitter

  Jaco Arends

  Lid

  Brenda de Boer

  Lid

  Susan van der Graaf

  Lid

  Leden commissie Duurzaamheid

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Leden commissie Onderhoud en nazorg

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Naam

  Functie

  Leden commissie Masterclasses

  Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. 

  De permanente commissie masterclasses, bedenkt, beoordeelt en begeleidt alle masterclasses die door de NVHP worden gegeven. Deelname aan deze commissie betekent:

  • je verdiepen in wat een Hypothecair Planner voor zijn dagelijkse praktijk nodig heeft;
  • inzicht hebben welke vaardigheden aangescherpt moeten worden;
  • de tijd nemen om lesmateriaal te beoordelen; 
  • en af en toe een extra masterclass volgen ter beoordeling van de kwaliteit.

  De commissie vergadert daarnaast minimaal 4 keer per jaar.  

  Mark Sanders

  Voorzitter

  Raymon Albersen

  Lid

  Rob Burhenne

  Lid

  Maarten van den Eijnden

  Lid

  Bertina van 't Hazeveld

  Lid

  Bianca Lingen-Buijs

  Lid

  Kim van Dooren

  Aspirant lid

  Dennes Roes

  Aspirant lid

  Emiel van der Knaap

  Aspirant lid

  Paul van Wissen

  Aspirant lid

  Leden Examencommissie

  Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. 

  De permanente commissie masterclasses, bedenkt, beoordeelt en begeleidt alle masterclasses die door de NVHP worden gegeven. Deelname aan deze commissie betekent:

  • je verdiepen in wat een Hypothecair Planner voor zijn dagelijkse praktijk nodig heeft;
  • Inzicht hebben welke vaardigheden aangescherpt moeten worden;
  • de tijd nemen om lesmateriaal te beoordelen; 
  • en af en toe een extra masterclass volgen ter beoordeling van de kwaliteit.

  De commissie vergadert daarnaast minimaal 4 keer per jaar.  

  Paul Schuiling

  Voorzitter

  Meike Hennekam

  Vertegenwoordiger CITO

  Richard Boxtart

  Lid

  Maarten van den Eijnden

  Lid

  Roel Wonders

  Lid

  Harry Molkenboer

  Lid

  Curriculum Commissie

  Normen Erkend Hypothecair Planner hoog houden.

  Bij leden en bestuur bestaat de wens om de normen op het gebied van kennis en vaardigheid die worden gesteld aan Erkend Hypothecair Planners hoog te houden. Met recht willen wij naar de consument blijven uitdragen dat het examen Erkend Hypothecair Planner binnen de financiële sector het hoogste niveau van examinering is ten behoeve van adviseurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van hypothecair krediet.

  Normen worden op verschillende plaatsen bewaakt.

  De basis van de kwaliteitsnormen op ethisch gebied zijn te vinden in de gedragscode [link naar gedragscode] zoals die voor alle leden van de NVHP geldt. De vakbekwaamheidsnormen liggen vast in de toets- en
  eindtermen. De onafhankelijkheid van examinering is vervolgens gewaarborgd doordat de examens worden afgenomen door de onafhankelijke exameninstelling CITO. Ten aanzien van de masterclasses geldt dat de opleidingen worden bedacht en bewaakt door de Commissie Masterclasses.

  Extra waarborg na integratie Stichting.

  Voorheen werden de normen primair bewaakt door de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners. Op de ledenvergadering is besloten om de activiteiten van de Stichting binnen de Vereniging te integreren. Om een extra waarborg in te bouwen dat de normen, die aan de Erkend Hypothecair Planners worden gesteld, onveranderd hoog blijven is een Curriculum Commissie geïnstalleerd.

  Taak van de Curriculum Commissie

  De taak van de curriculum commissie is tweeledig te weten:

  • Toezicht op het feit dat de normen op het gebied van kennis en vaardigheid op een hoog niveau blijven;
    
  • Tijdige aanpassing van deze normen aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen die voor de Erkend Hypothecair Planner relevant zijn om deze te kennen en in het adviestraject te kunnen toepassen.

  Samenstelling en benoeming Curriculum Commissie

  De Curriculum Commissie bestaat uit vier leden. Het gaat hierbij om twee deskundigen van buiten de NVHP en twee leden vanuit de kring van de NVHP. De leden van de commissie zijn benoemd door de algemene ledenvergadering van 10 april 2019. De adviezen die de commissie uitbrengt zijn zwaarwegend. Het bestuur van de NVHP mag van deze adviezen alleen na instemming door de algemene ledenvergadering afwijken.

  Turhan Özgüner

  ​Voorzitter van de NVHP en
  directeur Intermediair bij ING.

  Tom Berkhout

  Professor of Real Estate aan de
  Nyenrode Business Universiteit.

  Peter Boelhouwer

  Hoogleraar Housing systems
  aan de TU Delft. 

  Paul Schuiling

  Voorzitter Examencommissie en Consultant bij Charco & Dique

  Mark Sanders

  Bestuurslid NVHP en voorzitter Commissie Masterclasses

  Michael van der Hoeden

  Bestuurslid NVHP en verantwoordelijke examengebouw

  Commissie van beroep

  Hier vind u het regelement van Commissie van beroep.

  Download

  J. ALGRA

  Voorzitter

  A.J. VAN DIJK

  Lid

  R. VAN DIEM

  Lid

  W. KOOT

  Lid

  R. WAGENVOORD

  Lid