Assessment (Praktijkexamen Leergang Hypothecair Planner)

Aanmelden Assessment

Om aan te melden voor een assessment en het diploma van de Leergang Hypothecair Planner te behalen dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Wanneer u voor beide theorie-examens minstens 17* punten (zijnde een 4,5) haalt (onafgerond), mag u het assessment doen. Uw cijfer voor het assessment telt dubbel mee in de weging voor de einduitslag. U bent geslaagd als u voor het assessment een voldoende (een 6 of hoger) hebt gehaald.

*Heeft u voor de theorie-examens minder dan een 5 behaald, dan zal uw praktijkexamen, naast de gebruikelijke onderdelen, bestaan uit een extra mondeling onderdeel (ca. 15 minuten). Hierin besteden de assessoren specifiek aandacht aan een aantal onderwerpen die in uw theorie-examen onvoldoende zijn beantwoord. Mocht dit extra mondelinge onderdeel toch als onvoldoende worden beoordeeld, dan moet u alsnog het theorie-examen/de theorie-examens herkansen om te slagen. 

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u zich aanmelden door op onderstaande link te klikken.

Voor 2024 zijn de volgende assessment momenten ingepland:


9 en 7 oktober 2024 (aanmelden kan tot uiterlijk 23 augustus 2024)

de kosten voor een assessment zijn voor 2024 € 325,50

Aanmelden voor een assessment